Tillidsfuld tilknytning

Allerede inden et barn fødes og mens det stadig er inde i mors mave starter den altafgørende tilknytning til det endnu ufødte barn. Forældrenes omsorgsmønster og eget tilknytningsmønster spiller en stor rolle i barnets udvikling af samme.

Heldigvis sker processen hen mod at blive den der giver omsorg helt af sig selv for den gravide kvinde i langt de fleste tilfælde. Og det er altafgørende for at man som mor kan tilsidesætte sine egne behov og være i stand til på en omsorgsfuld måde at stå op flere gange hver nat og give til det nyfødte barn.

Barnet gennemgår i det første leveår en større udvikling end på noget andet tidspunkt i livet. Det gælder både motorisk, sprogligt og i forhold til de intra psykiske processer. Det gælder i høj grad også udviklingen af barnets tilknytningsmønster. Tilknytningsmønstret udvikles i en gensidig relation mellem barn og forældre.

Det mønster som barnet udvikler vil danne udgangspunkt for måden barnet indgår i relationer på videre i livet. Og nogle forældre har selv så meget med i bagagen at de med deres adfærd gør det lille barn utrygt. BArnet udvikler så et nervesystem der er i alarmberedskab og øger risikoen for at barnet senere i livet udvikler psykisk lidelse.

Det er vigtigt at byrde de risikofyldte tilknytnignsmønstre så mønstrene ikke går i arv. Børn som har omsorgsfulde forældre og som har modtaget den rette emotioenlle stimulering vil inden de er fyldt et år have udviklet en tillid til omverden.