Søskendekærlighed

Hele mit hjerte bobler over af kærlighed og stolthed ved synet af Karl og Anna, der sover middagslur sammen. Fanget i et fredfyldt øjeblik. “De får så utrolig meget glæde af hinanden”, siger nogen. “Han er alt for lille til at forstå, han skal dele. Det vil ødelægge alt,”, siger andre.

Men hvad er sandheden, når det kommer til søskendekærlighed?

Har naturen en ideel aldersforskel, der øger chancen for, at børn, der fødes ind i den samme familie, får glæde af hinanden igennem deres opvækst og senere hen i livet. Det korte svar er: Nej!

I virkeligheden har det nemlig ikke så meget med aldersforskel at gøre. Det afgørende er forældrenes evne til at få børnene til at opdage hinanden. Det kræver selvsagt noget forskelligt af forældre, alt efter om der er 1.6 eller 5 år imellem søskende.

Det kan både være en udfordring og en fordel, at børnenes behov er meget ens. Ligesom det kan være en udfordring og en fordel, at børnenes behov er meget forskellige.

Karl og Anna har den fordel, at deres behov er meget ens. Derfor vil de have en umiddelbarhed i den måde, de ser hinanden på. Relativt uproblematisk vil de hurtigt opdage, hvad de har tilfælles og kan bruge hinanden til. De bliver naturligt en del af hinandens verden.

Udfordringen, når søskende kommer hurtigt efter hinanden, er, at Karl jo, på trods af at han nu er storebror, stadig er lille. Anna kræver meget af sine forældre, og Karl og andre som han, kan derfor komme til at føle sig tilsidesat, hvis ikke der er en opmærksomhed på det.

Er aldersforskellen større, vil den ældre være mindre afhængig af forældrene og måske endda kunne hjælpe lidt til med den mindre søskende og derigennem få en naturlig tilknytning til sin mindre søster/bror. Omvendt kan behovene være så forskellige, at det kommer til at stå imellem de to. Og det kræver lidt ekstra fra forældrene at få den gode relation kickstartet.

Den gode søskenderelation ønsker vi alle for vores børn. Det er en livslang proces, der starter under opvæksten, men som skal holdes levende livet igennem. Hvad er dine erfaringer?