Lidelse

Vi bliver syge. Vi føler os udenfor. Vi bliver svigtet. Vi mister. Vi begår fejl. Vi bliver afvist. Vi blir forladt. Lidelse er nemlig en naturlig del af det at være menneske og ingen lever i en tilstand af evig lykke.

Det er muligt at få et meningsfuldt liv på trods af at lidelsen hører med i vores menneskelige liv. på trods af angst, smerte, nedtrykthed.