Jeg blir til Karl

Jeg var sammen med gode venner forleden. Min veninde var blevet angrebet af andre studerende på sit studie for at være alt for lidt kønsneutral  i sin kunst og alt for hvid, tynd og kvindelig. Tag lige den.

Ikke kun i Sverige, men også herhjemme har forkæmpere for en kønsneutral børneopdragelse talt om, at drenge og piger skal opdrages ens, lege med det samme legetøj og have kønsneutrale navne.

Jeg går ikke ind for unisex navne og unisex legetøj eller for at anvende det kønsneutrale ord “hen” i stedet for “han” og “hun”. 

Køn er nemlig ikke udelukkende en social konstruktion. Forskellene mellem drenge og pigers adfærd skyldes ikke kun, at vi behandler dem forskelligt. Vi mennesker består også af gener. Og der er nogle ret afgørende genetiske årsager til drenges og pigers forskellige adfærd.

Hjernen hos de to køn udvikler sig forskelligt og på forskellig vis. Piger topper på præstationer, der involverer sprog, og de er ofte karakteriserede ved en større sårbarhed. Det kan være med til at forklare, at særligt de unge piger ligger under for præstationspres.

Hormonet testosteron findes i højere koncentration hos drenge og mænd, og det påvirker deres adfærd. De bliver lettere opfarende og udafreagernde og mister hurtigere fokus.

Vi kan ikke gå imod naturen. Og for at sikre drenge og piger de bedste muligheder, så skal vi netop være opmærksomme på de biologiske variationer for at øge chancen for, at de kan udnytte deres potientiale bedst muligt.

Vi må tage alvorligt, at drenge fra naturens side kan have tendens til at være mere aggressive, så vi  kan hjælpe dem til at finde mere hensigtsmæssige strategier til at styre vreden på.

Ligesom pigerne skal opfordres til at turde tro mere på sig selv og sænke forventninger til egne præstationer. Hvis man opdrager drenge og piger ens, gør man i stedet forskellene større.

Selvfølgelig skal Karl som alle andre børn have den kønsopfattelse, han selv ønsker. Vi ved endnu ikke, hvor meget hans biologiske køn vil  vægte. Vi ved endnu ikke, hvordan hans seksualitet vil blive.

Men han er Karl, og han vil blive elsket,  præcis som den han er.