Herlufsholm kulturen

Herlufsholm har været på alles læber. Den seneste udsendelse ligger langt fra mit første bekendtskab med den ikoniske skole. Mit første møde skete, da Agger udgav sin dokumentar om kostskolelivet. Min yngste datter var solgt og ville gå på den skole. Hun ville være en del af det fællesskab og traditionerne som udsendelsen skildrede. Men det var udover vores budget, så det blev ved en urealistisk drøm.

Systematisk mobning, en krænkelses og voldskultur. Man sidder med tilbageholdt åndedræt Det er et voldsomt indtryk, man får af Herlufsholm, hvor vold , seksuelle krænkelser og afstraffelse er blevet en del af et anerkendt kultur.  Et system, der er lukket om sig selv. Et system, der kun kan opretholdes sålænge alle tier stille og ingen sladrer.

Måske det er en grov sammenligning, men det vækker sammenligning med grupper, vi ikke traditionelt forbinder med toppen af poppen nemlig rocker grupper. Det chokerende i udsendelsen er nemlig den, at skolen har sine helt egne love og regler løsrevet fra det omgivende samfund.

Sager klares internt. Ikke noget med at inddrage politi eller andre myndigheder. Ikke noget med at indrapportere voldelige hændelser. I stedet bliver den krænkede opfordret til at gøre sit bedste for at tilgive sin overfaldsmand. Og klarer du mosten, kan du endda stige i graderne.

Mange af overgrebene har fundet sted på drengenes sovesal. Mens de lå i deres seng. Det sted du gerne skal følge dig allermest tryg. Det er uhyggeligt at tænke på, hvad det må give af ar på sjælen, at man aldrig kan vide sig sikker, når man lægger sig til at sove. At skulle være i evigt alarmberedskab.

Traditioner, fællesskab og sågar hieraki er for mig at se plusord. Det er når det blandes med lukkethed og selvjustits, at det bliver en farlig cocktail. Og det er især, når de voksne, som er sat til at passe på børn og unge, er vidende om, hvad der foregår, men sætter skolens ry over børnenes trivsel, at det bliver sprængfarligt.

Det gælder på Herlufsholm, men det gælder også i alle andre sammenhænge, hvor man hæver sig over almindelige love og regler. Det være sig andre skoler, sportsklubber, uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser.