Gratisordningen

Man kan altid diskutere, om det er rimeligt, at en særlig gruppe kan få mulighed for gratis psykologhjælp. Det blev imidlertid besluttet af politikerne, at de unge mellem 18-24 år, der henvises under angst eller depressions diagnoser, skal have gratis psykologhjælp. Først var det en forsøgsordning igennem 2021, men nu er det besluttet at gøre ordningen permanent.

Jeg tror, mange unge blev glade for den udmelding. Men jeg tror også, mange har fået sig en brat opvågning her ved indgangen til 2022. Situationen er nemlig den, at gratisordningen allerede er brugt op, inden 2022 er kommet rigtig igang. Det er virkeligheden for mig og for mange af mine kolleger.

Det siger sig selv, at en sådan gratis ordning er nødt til at have en økonomisk ramme. Og den ramme er 75,7 mill kroner. Med 60.000 unge per årgang giver det ca. 420.000 unge. Heldigvis er det ikke alle, der rammes af angst eller depression, men det kan være meget sjovt lige at se, hvor mange ordningen giver mulighed for at dække. Det svarer til ca. 84.111 sessioner. De unge har ret til et vederlagsfrit psykologforløb på op til 12 konsultationer med mulighed for genhenvisning på op til yderligere 12 konsultationer.  Det giver mulighed for at behandle ca. 3504 unge i løbet af 2022, hvis alle gør brug af deres genhenvisning.

Hver psykolog har en ramme på max 140.000 kr til de unge, som de kan afregne med regionen. For at det hele ikke skal ende i tal, betyder det rent praktisk, at hver ydernummer psykolog i gennemsnit kan have 6-12 forløb under gratisordningen i hele 2022. Måske politikerne har troet at det rakte?

Jeg personligt taler dagligt med minimum 3 forventningsfulde unge over telefonen og kan med beklagelse oplyse dem om, at jeg har brugt min kvote, allerede inden 2022 er gået igang. For i efteråret blev alle med ydernummer opfordret til at tage flere unge ind. Så de unge jeg har i forløb nu, vil komme til at bruge min kvote.

Jamen kan du så ikke bare lade de unge have en egenbetaling ligesom alle andre, der har ret til psykologhjælp under sygesikringsordningen? Nej det må jeg ikke. For de unge har ret til gratis psykologhjælp, hvis de skal forblive i sygesikringsordningen. Mine kolleger har for manges vedkommende også brugt deres kvote på klienter de har med over fra 2021.

Deres eneste alternativ er derfor at blive selvbetalere. Så de unge mellem 18-24 år er reelt dårligere stillet end de 25+ årige. De skal nemlig betale fuld pris, hvis de vil til psykolog. Det må siges at være ret svært at forstå for almindelige mennesker.