Forældrekompetancer

Når man som jeg skal sige noget omkring børn og unge i dagens Danmark kommer man ikke uden om at sige noget om forældre. Der stilles store krav til forældrekompetencer. Du skal … du skal… du skal…..

Børn har rigtignok en masse kompetencer til at kunne klare meget selv, men disse kompetencer udvikles bedst hvis der er voksne som viser vejen og tager lederansvar.

Vi lever i en tid hvor der eksempelvis ikke er regler for brug af Ipad. Eller regler for hvornår vi spiser aftensmad sammen. Hvordan vi taler med hinanden og til hinanden. Derfor er det afgørende vigtigt med forældre der fastsætter reglerne for barnet.

Voksne og børn er ligeværdige men de er ikke jævnbyrdige hvad angår erfaringer. Det er derfor den voksnes ansvar  at uddelegere medbestemmelse i de bidder et barn kan overskue