For evigt

Faktisk har et sundt og trygt parforhold større betydning for vores livskvalitet end andre centrale områder af vores tilværelse, som for eksempel arbejde, økonomi, venner og fysisk helbred.

Det vil sige, at vi som voksne fortsat har brug for at indgå i en relation til et andet menneske, der er forudsigeligt, tydeligt og følelsesmæssigt tilgængelig for os.

Vi har brug for at vide, at der er et andet menneske på denne jord, der ønsker at være der for os, når vi har brug for det. Vi har behov for at høre til og være elsket som dem, vi gerne vil være. Det behov længes de fleste af os efter at få opfyldt i en ligeværdig parrelation.

Når man oplever, at den følelsesmæssige kontakt bliver mindre i et parforhold, gør det ofte, at man også begynder at tage mere afstand fra hinanden.

Samtidig kan man være mindre motiveret til at nærme sig den anden igen. Det kommer ofte til udtryk ved et skift i opfattelsen af vores partner, fra at han eller hun vil os det godt og har gode intentioner – til at den anden ikke vil os det godt og har negative intentioner.

Kontakten imellem os og vores partner kan beskrives som et følelsesmæssigt bånd. Når det følelsesmæssige bånd i et parforhold kendetegnes ved nærvær, fysisk og følelsesmæssig intimitet, fællesskab og dialog, så oplever man en stærk og tryg kontakt.

Den langvarige parrelation kendetegnes nemlig ikke ved stabil lyst over tid. Den er i stedet kendetegnet ved, at man i sin bevidsthed ved, at der er noget, der er betydningsfuldt. Og at man derfor er villig til at gøre noget. Også selvom at man ikke mærker lysten lige nu og her.