At være til

“Il grande pescatore”, driller vi Mario, vores italienske ven. “Den store fisker” med henvisning til at han intet fanger. Han ser overbærende på os, for vi har med al tydelighed slet ikke forstået meningen. Meningen er nemlig ikke at han skal fange noget. Meningen med at tage afsted er ene og alene at stå der og være til.

Han er tidligere jagerpilot i det italienske hær og har fløjet med de legendariske widov makers. Nu er han gået på pension og han får et helt særligt udtryk i øjnene, når talen falder på hans nye passion.

Der er noget særligt ved vandet fra vi i tidernes morgen kravlede op af vandet som vanddyr til at vi ligger i livmoderen. Det er en længsel som aldrig helt kan opfyldes.