Ung i dag

De seneste resultater af befolkningens fysiske og psykiske sundhed blev offentliggjort i sidste uge. Og lad mig afsløre resultatet med det samme. Det ser skidt ud. Ikke mindst for de unge.

En tredjedel af unge kvinder mellem 16-24 år rapporterer, at de har dårligt mentalt helbred. Det samme gælder for en femtedel af de unge mænd.

Der er helt sikkert mange forklaringer på, at det ser så trist ud. Efter 2 år med COVID-19 er det måske ikke så underligt, at mange unge har scoret lavt på trivsel. Men tendensen til stress og dårlig trivsel er stigende over tid, så det skal tages alvorligt.

Vi lever i en tid, hvor alt skal gå hurtigt. Hurtigere, hurtigere og mere og mere effektiv. Vi har et uddannelsessystem, hvor de unge bildes ind, at de kan blive lige, hvad de vil, når bare de vil det nok. Så når du ikke lykkes, er der kun en at bebrejde, og det er dig selv.

Vi lever med de sociale medier, hvor de unge mødes med et glansbillede af verden meget langt fra den virkelighed, der skal leves. Det skaber en forventning om evig lykke og succes. Hvor man skal se godt ud og finde den rigtige partner og få de perfekte børn.

Klimakrise og bekymringer for fremtiden fylder også meget. Undersøgelsen er lavet inden Ukraine konflikten, men nyhedsstrømme generelt flyder så hurtigt i dag, at der konstant er meget at bekymre sig om.

Vi deler ikke længere svære ting med hinanden. Det må være en af forklaringerne på, at halvdelen af alle unge kvinder på et tidspunkt i livet har talt med sådan en som mig. Det er ret skræmmende, at de unge i så høj grad vender problemerne indad.

Unge er ikke robuste nok i dag, vil nogen give som forklaring. Hertil er kun at sige, at det ikke burde være nødvendigt at være robust for at få et godt liv. Nærvær, fællesskab og en tro på at vi kan stå sammen er vigtige faktorer for at skabe trivsel.