Opdragelse

De er jo uundgåelige, nederlagene. Også i forældrerollen. I avisernes debatsektioner er det netop alle vores fejl og mangler som forældre, der bliver pinpointet igen og igen, og måske kender du følelsen af at blive helt opgivende af at blive banket oveni hovedet med alt det, du ikke kan. Forestillingen om, at vi skal være perfekte som forældre, vil Sofie Münster gerne til livs.

(afskrift) Vi er virkelig gode til at tage børn alvorligt, og det er utrolig sundt. Vi glemmer bare ind imellem at skelne mellem børn og voksne og forfremmer nærmest vores børn til små voksne. Alt den frihed stiller enormt store krav, både til os som forældre og til vores børn. Når de oveni bliver hjulpet rigtig meget, fordi vi har travlt og gerne vil hygge os, når vi endelig er sammen, går de glip af den indre styrke og karakterdannelse, der ligger i at være selvhjulpen. Risikoen er, at de lærer at navigere efter, hvad der er nemmest i situationen, og så får vi nogle børn, der får svært ved at magte livet og alle de bump, de møder undervejs.

Jeg forstår, hvad hun mener. Jeg synes bare, det svært ikke at hoppe med på den præstationskultur, der også er dominerende i samfundet. Vores børn bliver jo målt og vejet og sat på formel, nærmest fra de tager deres første åndedrag. Sundhedsplejersken tjekker, om babyens vægt, motorik og pludren er alderssvarende, vuggestue og børnehave udfylder skemaer for, om læringsmålene er opnået, og i skolen går det helt amok med nationaltest og skole-hjemsamtaler. Det kan jeg som ene forælder ikke kæmpe imod, tænker jeg. Det tænker Sofie Münster godt, at jeg kan.

– Samfundet fremmer præstationskulturen i en helt ekstrem grad, og det er selvfølgelig uden for din kontrol. Men jeg tror på, at vi som forældre kan gøre rigtig meget for at være en modvægt til det. Hvis dine børn mærker, at du selv har et afslappet forhold til både de nederlag og skuffelser, de oplever på deres vej, og også tør at stå ved dine egne, er du kommet rigtig langt, mener Sofie Münster.